шапалге
блёклый
    Шапалге пеледыш. Шапалге чия. Шапалге кава.