зыртчысь
пиньӧ пырысь, сорстӧм петук / задира, забияка (КРК) Тышкасьны зыртчысьястӧ ӧлӧдліс, а косьыс кӧ пансьӧма нин вӧлі — дугӧдліс (А. Панюков)