злыдни / злыдня
мустӧм морт, пемӧс — Челядь дӧрӧмъяс вылӧ ньӧблі ситечтор, дай сійӧс нуисны злыдниясыд, — шуис коймӧд (Я. Рочев) ...Кӧсъям люкасьӧмсьыс ӧлӧдны, мамыд дзикӧдз нин матӧ воӧма сыкӧд, злыднякӧд (Трӧпим меж йылысь) (Н. Чугаев)