тамак
табак, сигарета.
    Суас-влак Юл вес могырым тул гай виян тамакым кондат. О. Шабдар. Татары из-за Волги привозят крепкий, как огонь, табак.
    «Мӱй таман!» — умшаш тулвуйла тамакам шуралтыш. В. Колумб. «Со вкусом мёда!» — сигарету, будто уголь, сунул в рот.