воз
моль Комнатаын, кӧні найӧ пукалісны, сынӧдыс вӧлі кутшӧмкӧ сьӧкыд, важӧн нин тӧлӧдлытӧм паськӧм да табак дука. Воз сёйӧмысь паськӧмсӧ, тыдалӧ, табакавлӧмаӧсь. Г. Федоров, Сиктса асыв. удм. кей