вез
паутина Коткодзувъяс жуӧны, пырӧны-петӧны. Ӧти вайӧ ёг, мӧд аддзӧма да кыскӧ ас дорсьыс на ыджыдджык коз лыс. Бокшаын эстӧн черань кыӧ ассьыс везсӧ. Кутшӧм бураа да мичаа артмӧ! Г. Федоров, Эзысь сюра кӧр.