ва лудік
гребляк Гырысь комыс, вӧлӧмкӧ, ӧксьӧмаӧсь сэтчӧ. Петӧмаӧсь нин посни ёльяссьыс, кытӧн дзебсясьӧны гожӧмнас ва лудік сёйӧмсьыс, да кылӧдчӧны тӧв кежлас Куа тыас ли Эжваас. Г. Юшков, Бива.