ай истан
перевозчик самец Недыр мысти шыасис сійӧ, кодӧс чуксаліс [истан]. «Коді сэн, коді сэн?» — вочавидзис ай истан да вӧсньыдик кокъяснас котӧртіс пӧдруга дінас. И. Коданёв, Тувсовъя праздник.