ай гӧгӧра
гагара самец Юшӧрса гыяс костын, кылӧ, «бӧрдісны» ай гӧгӧраяс, юр весьттіыс тӧв нырӧн лэбалісны сёрмӧм утка чукӧръяс, тундравывса тыяс гӧгӧрын пӧся вензисны быдтысьны воӧм дзодзӧгъяс. В. Юхнин, Тундраса бияс.