акшындык
ценник, расценка
    Сатун акшындыкше раш ок кой.