алын-гӱлын
ало-бордово, пунцово, ярко-красно.
    Ужат, чевергыш алын-гӱлын мӧр. Сем. Николаев. Видишь, покраснела ало-бордово клубника.
    Лачак тымык йоҥга йырым-йыр алын-гӱлын. Сем. Николаев. Лишь тишина звенит кругом пунцово.
    Сабантуй гӱжла алын-гӱлын. П. Апакаев. Сабантуй гудит ало-бордово.