яндысьтӧм чужӧм
дзик яндзимтӧм, яндзим тӧдтӧм, вач наян Дарья. Аддзӧма тай кытчӧ пырныыд; матынджык мед вӧлі пеж позъяс, яндысьтӧм чужӧм (Нёбдінса Виттор)