ыкшапоз
1) баквал, вывті ошйысьысь морт / бахвал 2) тшаппоз / гордец, гордячка (КРК) Найӧ сідз нин нимтӧны тэнӧ бызгунӧн да Федя-ыкшапозӧн (Г. Горчаков)