еретнича
ен тӧдтӧм эньлов, грекӧвӧйтчысь ань — Ачыд адӧ веськалан, ёма! — пӧчӧлы воча карӧзтіс Данил. — Сё арӧс тыртан, а век йӧз вылӧ каттьысян! Еретнича. Ме тэнӧ воддзык на гуала! (А. Шебырев). Рытланьыс нин кыськӧ ыджыд мамыс тӧдмалӧма, мый сиктӧ волӧмаӧсь чиганъяс, да мӧдіс бурӧн корны Воваӧс лэччыны. — Да лок нин сёйышт. Тэнӧ, буракӧ, чиганъяс ылӧдлӧмаӧсь. Налӧн ӧд рӧдыс сэтшӧм: пӧръявны да курыштны. Ерӧмаканьяс (Е. Козлова)