ловпу
ольха, видз. сӧспу Козъяинад ветлысь-мунысьыдлы шуштӧм, а кор чукыль сайысь быйкнитас-мыччысяс киссьытӧм коръя на кольквиж кыдз либӧ гӧрд юр чука ловпу, сьӧлӧмныс ыркмунлӧ мичлуннас. Е. Козлова, Гӧгыля-вугыля. кп. ловпу, удм. лулпу