энь порсь
свиноматка Коркӧ тай кӧсйысьлӧмаӧсь лӧсьӧдны порсь да чипан — нинӧм абу артмӧма. Вайӧдлӧмаӧсь Вожвомысь энь порсь да петукӧс. Е. Афанасьев, Тадзи жӧ вӧлі тулыс. кп. порсь матка, удм. мумы парсь