олан кум
жилая камера Бӧжыс мойпилӧн саявлі. Гашкӧ, ӧти здукӧ дум на воліс сылы ньӧр паныдыс уськӧдчыны да бӧр позъяс тірӧдны, олан кумас, сэсся эз лэпты сьӧлӧмыс, и ковмис бергӧдчыны. Г. Юшков, Ловъя лов.