аз
[az] аз вв. печ. аз не буки оз тӧд а ни б не знает иж. аз ни баз оз тӧд а ни б не знает вв. (Вольд.) сс. аз ни буки оз тӧд а ни б не знает