абытӧм
[abi̮te̮m] 1. вс. лл. сс.; см. абутӧм абытӧм йӧлӧн быттім порсьписӧ, да омӧля быдмис поросёнку не хватало молока, и он плохо рос 2. лл. (Гур.); см. абутӧмтор абытӧмсӧ эн баит небылицы не плети