бабӧ
бабӧ
1. бабушка
   бабӧным миян наша бабушка
2. старуха, старушка
   кыліс бабӧлӧн нургӧм послышалось мурлыканье старухи
   шыасьны бабӧ дорӧ обратиться к бабушке