амыж кек
а́мыж кек зоол.
1) камышевка-барсучок
2) камышевка вертлявая