алдыр логер
а́лдыр ло́гер
обжора; ненасытный
    алдыр логер, кышкы вара качкат? ненасытный, куда столько ешь?