таиландцы
мн.ч. (ед.ч. таиландец м. тай, тайландса; таиландка ж. тайка)
тайяс, тайландсаяс