помаленьку
помале́ньку
нареч. разг. (понемногу) изиш(ак), изин, изин-изин, изиракын, эркын, эркын-эркын
    помаленьку работали изиш пашам ыштышна
    живём помаленьку эркын-эркын илена