шабді сюв
льняная кострика Зіля шарсйысьӧм-нирасьӧмсьыс налӧн руд бус сулаліс сынӧдас, а дӧра торйӧн павгӧм пидзӧсъяс вылас и кок уланыс шабді сювсьыс артмӧмаӧсь пушыд мылькторъяс. Н. Куратова, Вӧр гормӧг. кп. лён сюв, удм. етӥн пыши