вир
I
вир
причина, повод
    вирӹм моаш найти причину (повод)
    вирӹм кӹчӓлӓш искать причину (повод)
    виржӹ лижӹ была бы причина
II
вир
пробой у дверного косяка