ӧмидз сик
малинник, видз. ӧмидзаин А лун-мӧд мысти ми веськавлім ӧмидз сик вылӧ. Сыктывлӧн кӧдж дорӧсыс тані вӧлі кыз баддьӧн вӧрсялӧма – – –. Буретш сэні рӧчьяс вылас, медсибавтӧминас, юр весьтӧдзыд тшӧг петшӧр пытшкын, дзебсясис ӧмидз. И. Торопов, Тіянлы водзӧ овны.