бобӧнянь ӧтава
клеверная отава – – – куканьясӧс вайӧдӧмаӧсь ю катыд ыб вылысь, бобӧнянь ӧтава вылысь, и найӧ дзикӧдз тшыкӧдӧмаӧсь туйсӧ, кыті ӧні ваткыльтіс Прокӧ Васька. Г. Юшков, Рӧдвуж пас. удм. клевер нордос