бобӧнянь кӧдзаяс
посевы клевера Ветымынӧд вояс шӧрын, кор дугдісны тешитчыны кукуруза вӧдитӧмӧн, тшӧктісны бырӧдны коськӧмъяс да уна вося турунъяс, – – – ӧткымын колхозъясын, кӧні вӧліны вежӧраджык председательяс, бобӧнянь кӧдзаястӧ мыйтакӧ да век жӧ колисны. Эндӧдӧм ыбъясӧн «купечӧ» он во, «Войвыв кодзув».