баклажан
баклажан Вузалӧны кӧйдыс. Курыд гормӧг 7 сорт, баклажанъяс 6 сорт. Бур сорта помидоръяс, ӧгурцы, юмов гормӧг. Вузалӧны кӧйдыс, «Войвыв кодзув». кп. баклажан, удм. баклажан