баддя рас
ивняк Гажа да йӧза Гиддорын нинӧм абу кольӧма, быттьӧ абу и вӧлӧма. Пырны пыжӧн сійӧ местаӧ он вермы – – –. Важ Эжва визувтанінын быдмӧма кузь баддя рас. А. Демин, Мӧс видзигӧн. удм. бадьпу арама