египтяне
мн.ч. (ед.ч. египтянин м. египетса, египтянин; египтянка ж. египтянка)
египетсаяс, египтяна