амбар
м. кум, жытник, амбар
   хлебный амбар нянь видзан кум
   полный амбар обмолоченного зерна вартӧм тусь тыра жытник
   амбар для хранения муки пызь кум
   амбар на сваях кока амбар