акцепт
м.
1) юр. ладмӧдчӧм
2) фин. мынтыны сӧгласитчӧм; примитӧм
   банковский акцепт банкӧн примитӧм
   безусловный акцепт тырвыйӧ примитӧм
   неполный акцепт нетыр сӧгласитчӧм
   полный акцепт тырвыйӧ примитӧм
   предварительный акцепт водзвыв мынтыны сӧгласитчӧм
   дата акцепта примитан кадпас