аккурат
нареч. прост. буретш, стӧч
   аккурат у рощи буретш рас дорын
   в аккурат на рассвете буретш югдігӧн
   аккурат хватило стӧч тырмис
   в аккурат, не длинный и не короткий буретш, абу кузь ни абу дженьыд