автобаза
ж. автобаза; автомобиль сулаланін да дзоньталанін