австрийцы
мн.ч. (ед.ч. австриец м. австриеч; австрийка ж. австрийка)
австриясаяс