лабиринт
м.
1) лабиринт; уна туйяса керка
2) перен. чего, какой дзуг
   лабиринт вопросов дзуг юалӧмъяс
   лабиринт мыслей дзуг мӧвпъяс
   лабиринт улиц дзуг уличаяс; уличаяслӧн дзуглун
3) анат. пытшкӧс пель