эжӧр турун
осока Миян колхозас унджык виддзыс вӧлі лоскын. Сэсь ӧд мый шедӧ? Эжӧр турун, сійӧс кольлім колхозса скӧтлы, а медся чӧскыдсӧ ковмыліс сдайтны. И. Коюшев, Сиктын петалас-ӧ шонді?!