ав-авкнитны
aв-авкԋітны
неперех. однокр. гавкнуть; тявкнуть
   пон ав-авкнитіс да лыйыштіс кӧч бӧрся собака тявкнула и погналась за зайцем