чёлка
ж. саҥгасе ӱп чука (у человека); имне саҥгасе оржа (у лошади)