чистопородный
прил. яндар урлык
    чистопородный скот яндар урлык вольык