оккэр гвей гӧдэмҗэдэл
о́ӄӄэр гвей гӧ́дэмҗэдэл
одиннадцатый