оккэр гвей гот
о́ӄӄэр гвей гот ~ о́ӄӄэр гой гвет
одиннадцать