оголҗэшпэдэл тэбэлгуп
о̄голҗэшпэдэл тэбэлгу́п
учитель