аккэгу
а̄ӄӄэгу ~ а̄кагу
не хотеть
    а́ӄӄаут не хотим мы
    а̄ӄӄак не хочу
    а̄канд? не хочешь?
    Мат а́ӄӄак у́җегу. Я не хочу работать.
    Тат а́кканд нагэргу́. Ты не хочешь писать.
    Таб а̄кка кондэгу́. Он не хочет спать.