терминов: 295
страница 1 из 6
м.
кум
м.
1) лабиринт; уна туйяса керка
2) перен. дзуг
ж.
лаборатория; опыт нуӧданін
ж.
изрок
   изверженная вулканом лава вулканысь ыткӧбтӧм изрок
м.
лагер
м.
уст. бӧчка; лагун
   лагун с пивом сур лагун; сур бӧчка
м. и ж.
муса, мусук, кӧзюк
лӧсявны; артмӧдчыны, артмыны; лӧсьӧдчыны
ж.
ки пыдӧс
   ◊ как на ладони зэв бура; ясыда; ки пыдӧс вылын моз
мн.ч.
кекӧнач
лазать, лазить
кавшасьны, каттьысьны, кышасьны
лазать, лазить
кавшасьны, каттьысьны, кышасьны
ж.
югыдлӧз, кельыдлӧз рӧм
14лай
м.
увтӧм, увтӧм шы; увтчӧм
ж.
кыйсян пон, лайка
16лак
м.
лак
   лак для обуви кӧмкот лак
   покрыть лаком лакӧн мавтны
лакны
-ая, -ое
лакируйтӧм, лакуйтӧм, лакӧн мавтӧм
лакӧн мавтны, лакуйтны, лакируйтны
м.
лакмус
чӧсмасьны; чӧскыдасьны
   лакомиться душистым мёдом чӧсмасьны чӧскыд кӧра маӧн
   лакомиться сёмгой чӧсмасьны чимиӧн
с.
чӧсмасянтор, чӧсмӧг; чӧскыд сёян
-ая, -ое
чӧскыд, чӧсмасян
м.
дженьыдлун
-ая, -ое
дженьыд, этша кывъя
ж.
лампа
ж.
лампочка; бипольк
мн.ч.
бан, чужӧмбан
ж.
1) лапа (гырысь пемӧс-вӧрпалӧн)
2) коктаб (гырысь лэбачьяслӧн)
м.
нинкӧм
-ая, -ое
няр кока
   лапчатая птица няр кока лэбач
ж.
лапша
м.
куд; лареч
м.
ловгорш ӧдӧм
м.
горш висьӧм бурдӧдысь
м.
йӧртӧд
ж.
мелілун; меліалӧм, меліасьӧм; лелькуйтӧм
лелькуйтны, меліавны; мевйӧдны
леститчыны, меліасьны
меліа
   ласково ответить меліа вочавидзны
-ая, -ое
мелі, сибыд
с.
нескл. няртала (исковтан гӧрӧда)
вуштан
ж.
чикыш; рып; джыдж
м.
лауреат
увтны, увтчыны
пӧръясьны, ылӧдчыны; пӧрйӧдлыны, ылӧдлыны
м.
пӧръяч
ж.
пӧръячка
ж.
пӧттурун