магнето
с. нескл. магнето; вежласян токлӧн генератор