адаптационный
адаптацио́нный
прил. тунем шумо, адаптаций
    адаптационный период аквалангистов аквалангист-влакын адаптаций пагытышт (жапышт)