цветение
с.
1) дзоридзалӧм, розъялӧм, розйӧм
   цветение ягод вотӧс дзоридзалӧм
   цветение черёмухи льӧм розъялӧм
   цветение ржи сю розъялӧм
   период цветения дзоридзалан кад
2) сімӧм, сімӧссьӧм
   цветение воды ва сімӧм